Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

De seer aanmerklijke en vermaarde reys van Johannes Lerius na Brazil in America. Gedaan anno 1556. : Bevattende veele seldsaame gevallen, hem op sijnen togt, en in dit gewest bejegend; nauwkeurige beschrijvingh van 't landschap der Tuppin Imbae; en haar wonderlijke zeeden, ten tijde der eerste aankoomst van de Françoisen in dit weerlds-deel, enz. Nevens een verhaal van den ellendigsten honger, in sijne te ruggekoomst na Frankrijk op 't schip uytgestaan.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)